Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

İnsan Kaynakları Uzm. Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimine katılarak firmaların İK departmanlarında çalışabilecek düzeye ve yetkinliğe ulaşabilirsiniz.

88,88
TL X 9 AYLIK
SABİT
FİYATLARLA
KAYIT OL
Sizi Arayalım
Adınıza Fidan Dikelim
Vatan için +1

Kredi kartı ve nakit ödemeler haricinde fiyatlarda kısmi artışlar olabilmektedir.

20 KiÅŸiye Sınav
9 AYA VARAN
TAKSİT İMKANI
20 KiÅŸiye Bulunduğu İlde Sınav İmkanı
HER ŞEHİRDE
SINAV
Kariyer Vadisi
KARİYER VADİSİ
GARANTİSİ
MEB Onaylı Sertifika
MEB ONAYLI
SERTİFİKA
Uluslar Arası Geçerli
ULUSLARARASI
GEÇERLİ SERTİFİKA
1.BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ
İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri ve Önemi Personel Yönetimi
Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş İnsan Kaynakları Yönetim
Uygulamalarının Kapsamı İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları ve İşleyişi
İnsan Kaynakları ve İşletmede Verimlilik Anlayışı
2.BÖLÜM: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
İşletmelerde İnsan Kaynakları Sistemi Şirket Kültürü,
Vizyon, Misyon ve Genel Stratejiler 
Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri 
Şirket Stretijilerine Bağlı Olarak İş Gücü İhtiyacı ve Analizi 
Norm Kadro ve Yedeklemesi Personel Devir Oranı (Turnower)
3. BÖLÜM: İNSAN GÜCÜNÜN PLANLANMASI ve İŞ ANALİZİ
Şirket Stratejileri ile İnsan Kaynakları 
İhtiyaç Analizi Yetkinlikler ve İş Gerekleri 
İş Analizleri ve İş Tanımları 
İş Analiz ve Tanımının Diğer Fonksiyonlara Etkisi 
Görev Tanımlarının Oluşturulması 
Organizasyon Şemasında İş Analizlerinin Önemi 
İş analizi ve görev tanımı örnekleri Norm Kadro Oluşturma
4. BÖLÜM: İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ
Personel Seçme ve İşe Alım Süreci
Etkin İlan Hazırlama İlan Verme ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma
İlan Veri Bankasının Önemi
İşveren Markası Olmak
Personel Seçmede Kullanılan Testler ve Uygulamalar
Mülakat Çeşitleri
Mülakat Öncesi Hazırlık
Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler
Mülakat Sonrasında Değerlendirme
İyi Bir Mülakat İçin Nelere Dikkat Edilmeli
Mülakat Soru Örnekleri ve Cevaplama
Mülakat örnekleri ve uygulama
İş Başı Eğitimi ve Oryantasyon
İşe Başlama Prosedürü Oluşturulması ve Prosedür Örnekleri
5. BÖLÜM: İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ
Zaman ve Hareket Etüdü
İş Etüdü Faktör Mukayese Metodu
İş Değerleme Uygulaması
Ücret ve Ödül Sistemlerinin Planlanması
Yetkinlik ve Yeterliliklerin Ücret Yönetimi İçin Tespiti
Piyasa Koşularına Göre Ücret Değerlendirme
Ücret Yönetimi Prosedürünün oluşturulması
Ücret Sistemi Uygulama Örnekleri
6. BÖLÜM PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans Değerlendirme Sistemleri
Geleneksel ve Modern Değerlendirme Yöntemleri
90, 180 ve 360 Derece Performans Değerleme
Açık ve Kapalı Performans Değerleme
Performans Değerlendirmenin Adımları
Performans Değerleme Zaman Planlaması
Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi
Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar
Temel Değerlendirme Hataları
Geribildirimin Önemi ve Şekli Performans Değerlendirme Uygulama ve Örnekler
7. BÖLÜM KARİYER YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME
Kurumsal Kariyer Yönetimi
Kariyer Yönetimi Araçları
Kariyer Yönetimi Uygulamaları
Kişinin Kendi Kariyer Hedefini Oluşturması
Kariyer Formu ve Önemi
Kariyer Danışmanlığı
Kariyer Geliştirme Programları ve Eğitim Yetenek Havuzları Kurumlarda
Kariyer Planlaması Yapılmasının Faydaları
Kariyer Yönetimi Uygulamaları
8. BÖLÜM: EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ
Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Eğitimin Rolü
Eğitim Departmanlarının Yapılandırılması
Yetişkin Eğitimi Oryantasyon Eğitimi
Performans Değerlemenin Eğitimle İlişkisi
Kariyer Planlama ve Yedeklemenin Eğitimle İlişkisi
Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler
Eğitim Planı ve Bütçesinin Oluşturulması
Eğitim Araştırması ve Tedarikçi Eğitim Firması Seçimi
Eğitim Programının Belirlenmesi ve Dizaynı
Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi
Eğitim Değerlendirme Süreci ve Kullanılan Araçlar
Eğitim Değerlendirme Uygulama Örnekleri
9. BÖLÜM: KURUMSAL DEĞERLER İLKELER VE İNSAN KAYNAKLARI
Şirketlerin Çalışanlarından Beklentileri
Çalışanların Sorumlukları
Çalışan Memnuniyeti Anketleri
Çalışan Memnuniyeti Anket Örnekleri
10.BÖLÜM: MOTİVASYON ve ÖDÜL-ÖNERİ SİSTEMLERİ
Motivasyonun Amacı Motivasyon Teorileri
Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler
Yüksek Motivasyonun Yararları
Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi
İyi İletişimin Motivasyona Etkisi
İnsan Davranışları ve Motivasyon Stres, Duygular Dünyası ve Motivasyon
11. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ İŞLEM PROGRAMLARI VE RAPORLAMA
İnsan Kaynakları Etkin Veri tabanı Yönetimi
İnsan Kaynakları Formları Analiz ve Raporlama
6 Aylık ve Yıllık Raporlar
12. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARINDA KALİTE SÜRECİ
Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Planlaması
Kalite Sürecinde İnsan Kaynaklarının Rolü
Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanması
13. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARINDA PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ 
Personel Özlük İşleri Temel Kavramlar
Personel Özlük İşleri Yönetimi
Personel Özlük İşlemlerinde Kapsam
Personel Özlük İşlemleri ve Belgeler
İşçi Özlük Dosyasının Oluşturulması
İşe Başlayan Çalışanlar İle İşlemler ve Bildirimler
İşten Ayrılan Çalışanlar İle İlgili İşlemler ve Bildirimler
Yıllık İzin Hakkı ve Kullanımı
Yıllık İzin Süreleri ve İhbar Süresi Uygulamalı Örnekler
14. BÖLÜM: İŞ SÖZLEŞMELERİ
Belirli Belirsiz İş Sözleşmeleri,
Tam Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri
Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi,
Deneme Süreli İş Sözleşmesi,
Takım Sözleşmesi,
İkale Sözleşmesi
Örnek Uygulamalar
İş Sözleşmesinin Feshi ve Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Sözleşmenin Feshinde Usul İhbar Önelleri Ve Kullanımı
Hak Düşürücü Süreler
Haklı Nedenle İşçi Ve İşverenin Feshi
Yazılı Savunma Alma Ve Ceza Uygulanmaları
Bildirimlerin Yapılma Şekli Ve Yapılamayan
Bildirimlerin Sorunları
İşten Çıkarma ve İşe İade Kararları
Uygulamaları İş Güvencesi ve İşe İadenin Sonuçları
İş Güvencesi Tazminatı ve İşe İade Kötü Niyet Tazminatı
Toplu İşten Çıkarma Ve Sonuçları
15. BÖLÜM: ÜCRET ve ÜCRET UYGULAMALARI
Ücret Kavramları Temel Ücret,
Asgari Ücret, Net Ücret Zamana Göre Ücret,
Verime Göre Ücret
Ek Ödemeler İkramiyeler, Primler, Yol Yemek Ücretleri
Çocuk Aile Yardımları, Ayni Yardımlar
Fazla Çalışma Ücreti
A-İşgünlerinde Fazla Çalışma Ücreti
B-Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Fazla Çalışma Ücreti
Fazla Çalışma Sürelerinin İzin Alınarak Kullanılması
İzinler Mazeret İzinleri,
Doğum İzni, Ücretsiz İzin Yıllık Ücretli İzin Süreleri
Çalışma Süresinin Hesaplanması
Yıllık Ücretli İzin Ücretinin Hesaplanması
Ücretten Yapılan Kesintiler
Yasal Kesintiler Sigorta Uygulamaları
Prime Esas Kazanç Toplamı
Prime Esas Kazanç Matrah Devri ve Takibi,
Prim Kesintisinden Muaf Ödemeler
Ücretten Yapılan Sigorta Prim Kesintileri
İşsizlik Sigortası Primi Hesaplama
İşveren Maliyeti Hesaplama
Gelir Vergisi Kesintisi
Gelir Vergisi Matrahı
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Vergisinden Muaf Ödemeler
Gelir Vergisi Matrahından Yapılan İndirimler
A-Sakatlık İndirimi
B-Özel Sağlık Sigortası ve BES Katkı Payı Ödemeleri
Asgari Geçim İndirimi
Gelir Vergisi Hesaplama
SGK Primi ve/veya Gelir Vergisi
İstisnalar Damga Vergisi
Kesintisi Yasal Ve Özel Kesintiler İcra Ödemeleri,
Nafaka Ödemeleri,
Ücret Kesme Cezaları
Özel Kesinti (Avans) İş Sözleşmesinin Fesih Edilmesi Durumunda Yapılan Diğer Ödemeler
A- İşçinin Çalışması Sonucunda Hak Kazanacağı Ücret
B- Çalışmaya Bağlı Hak Kazanılan Diğer Ödemeler
C- Kıdem Ve İhbar Tazminatları
D- 4 Kullanılmamış Yıllık Ücretli İzin Sürelerine İlişkin Ücret
16. BÖLÜM: ÜCRET BORDROSU DÜZENLEME ve UYGULAMALARI
Ücret Bordrosu Düzenleme
SGK Prim Uygulamaları,
Taban ve Tavan Prim Oranları
Ücret Bordrosu Parametreleri ve Bordro Örnekleri
Gelir Vergisi Matrahı,
Oranları ve Bordro Uygulamaları
Sigorta Matrahına Giren Gelirler ve Yasal Sınırları
Bordroda Fazla Mesai Uygulamaları
Bordroda Ücret Muafiyetleri Uygulamaları
Personel İlişik Kesme Prosedürü ve Yapılması Gereken İşlemler
İşe İade Kararlarında Bordro Uygulamaları ve Prim Ödeme Süreci Bordro Parametreleri ve Bordro Uygulama Örnekleri
17. BÖLÜM: SGK İŞVEREN UYGULAMALARI
İşe Giriş Bildirgesi
Yanlış İşyeri Dosyasından Verilen Bildirgeler
Eksik Gün Bildirme Nedenleri
İşten Çıkış Bildirme Nedenleri İkale Sözleşmeleri
Asgari İşçilik Uygulamaları
5510 Sayılı Kanunun Son Değişiklikleri
18. BÖLÜM İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI UYGULAMALARI
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetmeliği
İşçi ve İşverenin Sorumlulukları
İş Güvenliği Uzmanı,
İşyeri Hekimi,
İstihdam Edilmesi İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halleri
İş Kazlarında Yapılacak İşler Ve Tutanaklar
İş Kazalarını Bildirme Yükümlülüğü Ve Sonuçları

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sertifika

Kariyer Vadisi Uzaktan Öğretim Merkezi'nden alacağınız sertifikalar Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır. Uzaktan alacağınız eğitimin ardından yapılan MEB sınavına katılarak başarılı olduğunuz takdirde MEB Onaylı sertifikanızı alabilirsiniz.

Öğrenciye

 

 

Size özel öğrenci danışmanı

Kariyer Vadisi Uzaktan Öğretim Merkezi'ne kayıt olan öğrencilerimiz, eğitime başladığı tarih ile sertifikasını aldığı tarihe kadar kendisine özel öğrenci temsilcisi ile iletişim kurmaktadır. Bu sayede eğitim süresi içerisinde yaşayacağı herhangi bir sorunu anında temsilcisine iletebilecek ve sorun çözülecektir. 

 

Türkiye'nin en çok tercih edilen uzaktan eğitim merkezi

 

Türkiye'nin en çok tercih edilen Uzaktan Öğretim Merkezi

T.C. MEB Özel Kariyer Vadisi Uzaktan Öğretim Merkezi Türkiye'nin en çok tercih edilen uzaktan mesleki eğitim merkezidir.  Kariyer Vadisi tüm hizmetlerini sadece dijital kanallar üzerinden sunan ve bugün binlerce "mutlu" öğrencisi olan Türkiye’nin en kapsamlı dijital eğitim kurumudur. Kurumumuz kuruluşundan bu yana 43 farklı şehirde sınav yapmış ve ülkemizin 81 ilinden binlerce öğrencisini iş hayatına hazırlamıştır. 

 
 

Tamamen size özel esnek ödeme seçenekleri

Novarge A.Ş. kuruluşu olan Kariyer Vadisi Türkiye'nin her yerinden tüm vatandaşlara eğitim hizmeti sunmaktadır. Eğitimi alan öğrencilerimiz taksit erteleme, havale ile ödeme, EFT ile ödeme, kredi kartı ile ödeme gibi imkanlara sahiptir. Ayrıca kurumumuz tüm kredi kartlarına vade farklı uygulamadan 9 taksit yapma imkanına sahiptir. 

 

Uluslararası Geçerli Sertifika

Türkiye'nin en çok tercih edilen Digital Eğitim Kurumu Kariyer Vadisi Certificational birincil sertifika akreditasyon bulutu hizmeti kullanıcısıdır. Yani Kariyer Vadisi Uluslararası Sertifika Hizmeti Certificational tarafından Türkiye'de Akredite edilmiş bir kurumdur. Dolayısı ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alamıyorsanız 27 Avrupa ülkesinde geçerli Certificational onaylı sertifika alabilirsiniz.

 
Uzaktan Eğitim alabilmek için bilgisayarıma herhangi bir program yüklemeli miyim?
Uzaktan Eğitim alabilmeniz için hiç bir programa ihtiyacınız yok. Sadece internete bağlanabilen bir bilgisayar, tablet ya da telefonunuz olması yeterli. Tüm eğitimleri web sitemiz üzerinden giriş yaparak online olarak alabilirsiniz. 
Uzaktan Eğitimden alacağım sertifika ile örgün eğitimden alacağım sertifika arasında fark var mı?
Hayır, Uzaktan eğitim programlarından mezun olan öğrencilerimiz aynı programdan mezun olan örgün eğitim öğrencilerimiz ile aynı unvan ve haklara sahip olurlar. Uzaktan eğitim sonucu elde edeceğiniz haklar ile örgün eğitim sonucu alacağınız haklar aynıdır.
Kariyer Vadisi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mı?
Evet T.C. MEB Özel Kariyer Vadisi Uzaktan Öğretim Merkezi Millli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu sebeple vermiş olduğumuz sertifikalar Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır.
Uzaktan Eğitime katıldım peki sınavlarına nasıl katılacağım?
Kariyer Vadisi Uzaktan Öğretim Merkezi 20 kişinin olduğu her şehirde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sınavı yapma yetkisine sahiptir. 20 kişinin olmadığı şehirlerden eğitime katılan öğrencilerimiz ise Ankara'ya gelerek sınava girmektedir. Certificational onaylı sertifika alacak öğrencilerimiz ise sınava web sitemiz üzerinden online olarak girmektedir.
Eğitim alabilmek için ödememi nasıl yapacağım?
"Mutlu Öğrenci" prensibi ile hareket eden kurumumuz sizin ödeme imkanınıza göre ödeme planı oluşturmaktadır. Web sitemiz üzerinden kredi kartı ile tüm ücretinizi 9 taksite kadar taksitlendirebilirsiniz. Dilerseniz Havale ya da EFT yolu ile aylık ödemelerinizi kurumuzun hesap numarasına yatırabilirsiniz. Ya da yine web sitemiz üzerinden ödeme yapmak istiyorum butonunu tıklayarak üye girişi yapmadan direkt ödemek istediğiniz miktarı yatırabilirsiniz.
Uzaktan Eğitime kayıt yaptırmak için herhangi bir tarih var mı?
Eğitimlerimize dilediğiniz tarihte ve dilediğiniz saatte kayıt yaptırabilirsiniz. Başvuru için herhangi bir tarih yoktur. Lakin sertifikanızı biran önce alabilmeniz için düşündüğünüzün eğitime zaman kaybetmeden kayıt yaptırmanızı öneririz.
Kurumunuzdan Öğrenci belgesi ve transkrip nasıl alabilirim?
Eğitime kayıt olduktan sonra 0312 911 32 32 numaralı çözüm merkezimizi arayarak ıslak imzaı şekilde öğrenci belgesi talep edebilirsiniz. Aynı şekilde sertifikanızı hak ettikten sonra transkrip isterseniz çözüm merkezimizi arayarak sertifikanıza transkrip eklenmesini talep edebilirsiniz.