Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!
EĞİTİMLER 09-12-2017
2.1K Paylaşım

Uzaktan eğitim ile Eğiticinin eğitimi sertifika programı

Eğiticinin Eğitimi Programı, eğitici olarak kendini yetiştirmek, uzman olduğu bir konuda eğitim vermek ya da mevcut becerilerini yetişkin eğitimine özel etkili tekniklerle geliştirmek isteyen bireyler için tasarlanmış özel bir programdır.Eğitim, kişisel gelişim profesyonelleri, öğretmenler, eğitimciler, profesyonel koçlar, yöneticiler, hizmet içi eğitmenler, eğitmen olmak isteyen kişiler ve becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Topluluk öününde konuşan, sunum yapan işletme çalışanları ya da öğretmen ve öğretmen adayları, İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanları, Uzman Yardımcıları ve Elemanları Eğiticinin eğitimi programımıza katılarak formasyonlarını almış olur.

İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler, İşletmedeki pozisyonu gereği eğitim vermek durumunda olanlar. Çalıştığı kurumlarda, kurum içi eğitimi görevini yüklenecek kişiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programlarında eğitici olmak isteyenler, İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler, Uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler, alanı ve tecrübesi ile ilgili eğitim vermek isteyenler. Eğitimlerimize katılabilir.

Eğitimin amacı
Bu Kurs Programı ile kursiyerlerin; 
1. Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları, 
2. Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları, 
3. Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
4. Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları, 
5. Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları, 
6. Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları, 
7. Etkili sunum becerisi geliştirmeleri, 
8. Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları, 
9. Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır

Eğitimlerimize katılmak isterseniz 0312 9113232 nolu telimizi arayabilirsiniz.